Huis ‘onder water’? Hulp via nieuwe website!

huis-onder-water-woonwinIedereen die informatie zoekt over wat hij kan doen als zijn huis ‘onder water’ staat, kan sinds kort terecht op de website www.huisonderwater.eu. Op deze website staat wat iemand zelf kan doen, maar ook bij welke organisaties aangeklopt kan worden voor advies of hulp. De website is een initiatief van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, en is tot stand gekomen in samenwerking met organisaties die een rol spelen of kunnen spelen op het moment dat een huiseigenaar in financiële problemen komt.

Door de economische crisis zien veel huiseigenaren dat de verkoopwaarde van hun huis lager is dan de hypotheeksom. Bij eventuele verkoop betekent dit een restschuld; het huis staat ‘onder water’. Dit is volgens De Nederlandsche Bank op dit moment de realiteit voor zo’n miljoen huishoudens.

Huiseigenaren weten vaak niet wat dit voor hun hypotheek en financiële situatie betekent. Het blijkt echter niet zo makkelijk om hierover transparante, toegankelijke en betrouwbare informatie te vinden, terwijl deze informatie juist noodzakelijk is om de financiële schade te minimaliseren.

Dat dit niet altijd lukt, ziet Joke de Kock, voorzitter van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in de praktijk: “Sinds 2010 zien wij dat huishoudens met bovenmodale inkomens en regelmatig in het bezit van een eigen woning, zich steeds vaker bij onze leden melden voor schuldhulpverlening”. Reden voor de NVVK om het initiatief te nemen om met alle stakeholders in gesprek te gaan om actuele en relevante informatie voor huiseigenaren te verzamelen en op toegankelijke wijze te ontsluiten via de website www.huisonderwater.eu.

Huiseigenaren kunnen op de website hun situatie in kaart brengen en vervolgens bekijken welke mogelijke oplossingen er zijn. De website is interessant voor huiseigenaren die financiële problemen hebben of verwachten, maar ook voor hen die alleen op zoek zijn naar informatie. Organisaties die daarbij een helpende hand kunnen bieden worden overzichtelijk weergegeven. De website is voorzien van veel handige links naar organisaties als NHG en Vereniging Eigen Huis, maar ook naar bijvoorbeeld de Belastingdienst.